Tammepakk

 

Uudised
 

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori otsusega nr 13-6/1595, 25. juuli 2012, rahuldati OÜ Tammepakk poolt esitatud projektitoetuse taotlus ning määrati toetus projektile "Tamme katastriüksuse detailplaneering ja tootmishoone ehitusprojekti koostamine".

Meie esitasime taotluse Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 4 raames Leader programmi kohaliku tegevusgrupi MTÜ Võrtsjärve Ühendus kaudu.