Tammepakk

 

Katusekimm
 

 

Kimmid olid eesti talumajadel selle sajandi algupoolel üsna populaarne katusematerjal. Võrreldes laastukatusega on kimmkatus tunduvalt lihtsam, nägusam, tuulepüsivam. Katuse iga on 25-30 aastat, hoolikas hooldus ja immutamine pikendab iga tunduvalt.

Kimme tehakse tavaliselt männist või kuusest, üksikjuhtudel ka tammest. Katusekimmid on pakust või plangust ketassae abil välja saetud kiilukujulised lauakesed. Nende pikkus on 50-65 cm, laius 7-14 cm, paksus ühest otsast 3 mm ja teisest 13 mm. Mõnikord lõigatakse katusekimmide pealispinda sooned veevoolu suunamiseks ja nägusama katuse saamiseks. Roovlattidele või roovlaudadele naelutatakse kimmid kolmes kihis, paksem ots allapoole. Iga järgmine kiht peab katma alumise kimmi ülaosa 2/3 ulatuses nii, et alumine kolmandik jääb paistma. Erinevalt laastudest naelutatakse kimmid katusele mitte serv serva peale, vaid üksteise kõrvale 2-3 mm vahedega, et neil oleks paisuruumi. Iga kimm kinnitatakse naelaga. Nael kaetakse järgmise kihi kimmiga.